खोजी::
कोटिहरू
इज़रायलमा उभौली साकेला सम्पन्न

सुन्दर गोरा बेब आफ्नो फोहोर पक्ष देखाउँदै

मीठो बिरालो एक सुन्दर गोरा बच्चाको नाम हो जसले चश्मा र सेतो शर्ट लगाउँछ, तर यो बिस्तारै जब कमबख्त सुरु हुन्छ। कुकुरले ब्लोजब दिन्छ र कुकुर र मिसनरीमा फकाइन्छ।
ट्यागहरू:

क्रीमपाइ, मेच्यूर, मिल्फ