खोजी::
कोटिहरू
इज़रायलमा उभौली साकेला सम्पन्न

सेक्सी र सानो ईस्टर भन्दा राम्रो केहि छैन

सबैजनाले ख्रीष्टको पुनरुत्थान मनाउँदै गर्दा, शरारती पोर्न स्टार अड्रे ग्रेसले नराम्रो हुनुको उत्सव मनाउनु उत्तम हो भनी सोचे र उनले ठूलो कुकुरको पुनरुत्थान, चुस्ने, गहिरो घाँटी थिचेर र यो सबै उसमा लिएर मनाइन्।
ट्यागहरू:

क्रीमपाइ, मेच्यूर, मिल्फ