खोजी::
कोटिहरू
इज़रायलमा उभौली साकेला सम्पन्न
लातिना श्रेणी
ट्यागहरू:

क्रीमपाइ, मेच्यूर, मिल्फ